De basis van Managementsystemen is een blauwdruk van uw organisatie, om vervolgens gestructureerd en doelgericht te kunnen werken aan de juiste verdere ontwikkeling en verbetering van deze organisatie en daarmee van de resultaten.


Een organisatieontwikkeling en - verbetering waarbij de volgende facetten van belang zijn.

1. De juiste aanpak; passend bij de verandering zelf, de structuur en de cultuur.

2. Effectief leiderschap; de drijvende kracht achter een verandering.

3. Veranderbereidheid; het managen van emoties.

4. Goede prioritisering; niet alles tegelijk willen.

5. Organisatieverandering door én in de lijn; vanuit het “kloppende hart”.

6. Goede communicatie; zorgt voor de juiste beleving.

7. Verankering van de “nieuwe situatie”; voorkomt “terugvallen”.

8. Durf te sturen; richting de gewenste doelen.

9. Maak tussenresultaten zichtbaar; vier successen.

10. Veranderen doe je samen; geef ruimte voor inbreng.


SimJan biedt de juiste kennis, ervaring en samenwerking om ook uw organisatie te ondersteunen bij Organisatieontwikkeling in het algemeen,

en bij ISO 9001 en VCA meer in het bijzonder.