Waar nieuw personeel kan zorgen voor “vers bloed”, c.q. voor een frisse wind in een organisatie, daar resulteert investering in het bestaande personeel tot structurele prestatieverbetering en persoonlijke ontwikkeling.


SimJan biedt verschillende vormen van Coaching, zoals altijd afgestemd op de behoefte van u als klant. Onder andere gericht op:
Klankbord; ondernemersgericht sparren.
Business; resultaatgericht begeleiden en groeien.
Persoon; persoonsgericht begeleiden en ontwikkelen.
Team; samenwerkingsgericht begeleiden en ontwikkelen.

Om een medewerker bewust te maken van:
• Zichzelf.
• De omgeving.
• De invloed van het “eigen handelen” op die omgeving.
• De invloed van de omgeving op het “eigen handelen”
, wordt meestal gekozen voor een combinatie van Business Coaching en Persoonlijke Coaching.


Coaching is weliswaar altijd klantspecifiek, maar draait ook altijd om inzet, commitment, doorzettingsvermogen en de wil om jezelf te ontwikkelen.

SimJan biedt alle voorwaarden om dat te realiseren!