Zowel bij de instroom, de doorstroom als bij de uitstroom van medewerkers heeft het een toegevoegde waarde gebruik te maken van een Assessment, c.q. een Persoonlijkheidsbepaling.

SimJan biedt een dergelijke Persoonlijkheidsbepaling aan, bestaand uit de volgende stappen.

1. Analyse.
• Van de organisatie.
• Van de functie; huidig en/of toekomstig.
, door middel van interviews en documentstudie.
Resultaat: Profielbepaling.

2. Online test.
• Gebruik makend van de beste en de best passende testen in de markt.
Resultaat: Persoonlijkheidsprofiel.

3. Interview.
• De resultaten van de profielbepaling en het persoonlijkheidsprofiel vormen de basis voor een gestructureerd interview om de “sterktes” en “zwaktes” van betreffende medewerker, in het kader van zijn in- door- of uitstroom, verder “fine te tunen”.
Resultaat: Persoonlijkheidsrapport.

4. Rapportage.
• Heldere en “uitgesproken” terugkoppeling t.a.v de resultaten uit bovengenoemde punten.

 


Als alternatief, c.q. “light versie” op het bovenstaande, biedt SimJan ook nog een Persoonlijkheidsduiding. Deze bestaat uit:
• Online test.
• Incl. korte schriftelijke rapportage.
Deze Persoonlijkheidsduiding is ideaal als “quick scan”.